Enkele voorbeelden van onze activiteiten.

Regelmatig hebben we gesprekken met de nederlandse jongeren en scholieren over de situatie van de Uyghuren. we proberen de Nederlandse maatschappij blijven informeren zodat er voldoende politieke aandacht komt voor de Uyghurse kwestie.

 

Manifestatie voor Uyghuren in Enschede:                                                                                                       

Op 30 mei 2021 hebben we in Enschede een manifestatie gehouden, het doel was om aandacht te vragen voor de stuatie van Uyghuren en tegengeluid laten horen aan het gemeentebestuur  om de vriendschapsband tussen Enschede en de Chinese stad Dalian te verbreken wegens de mensenrechtenschendingen van China op de Uyghuren. Er waren veel mensen op de been, het was prachtig om te zien dat er veel mensenrechtenverdedigers zijn die voor Uyghuren opkomen.


2021 Humanitaire hulpprojecten                                                                                                                 

In de maand april en mei 2021(Ramadan) hebben we met onze humanitaire hulpprojecten meer dan 100 Uyghuren  in nood bereikt: Zoals weduwen, weeskinderen, ouderen, gehandicapten en vluchtelingen. 


Politieke activiteiten:

Regelmatig hebben we zowel fysiek als online gesprekken met journalisten, politieke partijen,  professoren en universiteitsstudenten over de huidige verslechterde situatie van de Uyghuren.


 

Uyghur Maatschappelijke werk

 

 

Onze sociale en maatschappelijke activiteiten zijn volop  gaande, elk weekend wordt er Uyghurse taalles en huiswerkbegeleiding aangeboden in onze Stichting.

 


Online bijeenkomsten over de Uyghuren

Regelmatig hebben we online-informatie bijeenkomsten met de professoren en universiteitsstudenten. Dit om de actuele situaties van de Uyghuren met elkaar uitwisselen zodat er zowel politiek als maatschappelijk draagvlak komt voor de Uyghurse kwestie.


Interview journalisten

Maart 2021:  We hebben de pers en diverse onderzoekjournalisten, studenten uit binnen- en buitenland te woord gestaan, actuele situaties van de Uyghuren in Oost-Turkistan uitgelegd en aandacht gevraagd.


April 2021: Demonstratie tegen China

op 6 april 2021 hebben weer voor de Tweede Kamer politieke aandacht gevraagd voor de Uyghuren, gelukkig waren er dit keer ook Kamerleden die ons ging steunen.


Februari 2021: Demonstratie tegen China. 

Op 25 februari hebben we voor het Nederlandse parlement actie gevoerd tegen de volkerenmoord op de Uyghuren door China. Dankzij de inzet van de heer Sjoerdsma en heel veel andere Kamerleden werd de Uyghurse genocide officieel erkend.


Op 5 februari hebben we in Den Haag actie gevoerd, het doel was om aandacht te vragen voor de Uyghurse kwestie en Gulja opstand in 1997 herdenken.


2021 Humanitaire hulpprojecten                                                 

Januari 2021: Dit jaar hebben wij weer met onze humanitaire projecten de meest behoeftigen Uyghuren bereikt: zoals  weduwen, weeskinderen, ouderen, gehandicapten en vluchtelingen. Dankzij u support hebben deze mensen naar een volwaardige bestaan kunnen kijken.


Interview journalisten

Gedurende hele jaar hebben we de pers en onderzoekjournalisten uit binnen en buitenland te woord gestaan, actuele situaties van de Uyghuren uitgelegd.


Langdurige demonstratie voor de Chinese ambassade                                                                                 

September 2020: Wegens de aanhoudende en toenemende onderdrukking en opsluiting van miljoenen Uyghuren in strafkampen hebben we een langdurige demonstratie gehouden tegen de Chinese regime.Augustus 2020: Demonstratie Den Haag                                                                                                                                                                                                                      

Eind augustus hebben we voor het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag gedemonstreerd tegen de Chinese ministerie van buitenlandse zaken Wang Ji.


Augustus 2020: Demonstratie Den Haag

: in augustus hebben we in Den Haag gedemonstreerd tegen de Chinese dwangarbeid op de Uyghuren. Zowel op CS Den Haag als bij de Chinese ambassade.


Uyghur maatschappelijke werk

Uyghur kantoorBij deze  kondigen wij als Stichting Uyghur cultuur en informatie centrum aan dat wij sinds 6 mei 2019 wekelijks persoonlijke maatschappelijke hulp en begeleiding gaan bieden in onze stichting. De aanleiding hiervoor is veel vraag en behoefte bij de Uyghurse gemeenschap in Nederland. Uit de culturele overweging stapt men niet gauw naar een lokale hulpverlener vanwege taalbarrière en andere aspecten.

- Maatschappelijk gerelateerde vragen beantwoorden en zich inspannen om eventuele te ontstaan problemen op te lossen.

- Economische vraagstukken over passende werk vinden en het starten van een eigen onderneming.

- Minder complexe belastingtechnische vragen beantwoorden en helpen bij het invullen van de formulieren en andere papierwerk, indien nodig doorverwijzen naar een expert. Uiteraard kan iedereen bij onze stichting langskomen voor hulp en begeleiding.


Maart: 2020 Sociale Noodhulp door COVID-19       

In verband met de COVID-19 heeft de Stichting Uyghur cultuur en informatie centrum haar humanitaire sociale noodhulp uitgebreid. Sinds maart 2020 heeft de stichting meer dan 50 weduwen, weeskinderen en alleenstaande vrouwen in nood financieel geholpen.

Daarnaast probeert de stichting de kwetsbare ouderen, alleenstaande en sociale zwakke mensen in directe omgeving te helpen met onder andere boodschappen doen, maaltijd bezorgen en hun regelmatig bellen of ze iets nodig hebben. Op die manier krijgen we het Coronavirus onder controle. Alleen samen zijn we sterk.


Bezoek aan de Tweede Kamer                                                                                                             

Januari 2020: Op 30 januari 2020 hebben drie bestuursleden van onze stichting een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer om een petitie te overhandigen, dit om het strafkamp en volkerenmoord op de Uyghuren in China in de Tweede Kamer bespreekbaar te maken. Tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer heeft onze Stichting diverse bewindslieden gesproken en hun uitgebreid geïnformeerd over de situatie van Uyghuren.


Humanitaire hulpprojecten                                                                                                                             Christelijknieuws.nl - Voedselhulp voor Indonesische moslimbekeerlingen

In 2019 en 2020 hebben wij weer met onze humanitaire projecten de meest behoeftigen Uyghuren bereikt: zoals de weduwen, weeskinderen, ouderen, gehandicapten en vluchtelingen. Dankzij u support hebben deze mensen naar een volwaardige bestaan kunnen kijken.Demonstratie op de Dam in Amsterdam

December 2019: Op 29 december 2019 hebben wij een demonstratie tegen China georganiseerd, meer dan duizend deelnemers waren op de been, allemaal opgekomen voor de Uyghuren, wij hebben de mensenrechtenschendingen en genocide op de Uyghuren aangekaart en persbericht voorgelezen. Er waren ook heel veel media aanwezig, onder andere NOS, AT5,Parol, NU.nl, AA Ajans. Met de uitzendingen van diverse media en live stream  hebben miljoenen mensen de massale  protest kunnen bekijken. Het doel van de demonstratie was zowel politiek als maatschappelijk aandacht vragen voor de mensenrechten van Uyghuren in China.


Uyghur Culturele buurtactiviteit in Haarlem

Oktober 2019: Op 4,5,6 oktober 2019 heeft stichting Uyghur cultuur en informatie centrum Uyghurse Culturele buurtactiviteit gehouden. Het ging om de inwoners van Haarlem en omstreken kennis te laten maken met Uyghuren en hun cultuur.

 


 

 Demonstratie tegen China op Stationsplein in Haarlem

Oktober 2019: Op 3 oktober 2019 heeft stichting Uyghur cultuur en informatie centrum samen met Amnestie een demonstratie georganiseerd tegen de Chinese onderdrukking van Uyghuren in China.

 

Uyghur Culturele Informatie bijeenkomst in Haarlem 

september 2019: op 26 september 2019 heeft stichting Uyghur cultuur en informatie

centrum samen met Amnestie een informatie bijeenkomst gehouden voor Haarlemmers. Het ging om de actuele mensenrechtensituatie van Uyghuren in China.

 

Demonstratie tegen China op de Dam in Amsterdam

Februari 2019: Op 10 februari 2019 heeft stichting Uyghur cultuur en informatie centrum een demonstratie georganiseerd tegen de Chinese onderdrukking van Uyghuren in China.

 

  Culturele en maatschappelijke activiteiten

September 2018: Start

 • Maatschappelijk hulp en begeleiding aan Uyghurse migranten elke vrijdag.
 •  Uyghurse taal, huiswerkbegeleiding, cultuur en kunst les aan de Uyghurse kinderen en andere geïnteresseerden op afspraak.
 •  Nederlandse taalles aan de volwassen Uyghuren die inburgering plichtig zijn, maar nog moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal.
 • Gelegenheid en faciliteiten beschikbaar stellen om creatieve activiteiten te verrichten, iedereen kan deelnemen.
 • Huiswerkbegeleiding aan de kinderen in onze klaslokalen.
 • Bezoek bij de sociale zwakke mensen thuis om sociale steun te bieden.
 • Kermis organiseren om de Uyghurse cultuur tentoonstellen.
 •  Contact onderhouden met de maatschappelijke organisaties, lokale overheden, politieke partijen en mensenrechtenorganisaties.
 • Demonstraties organiseren tegen de mensenrechtenschendingen van Uyghuren in China.
 • Politieke en maatschappelijke Informatie bijeenkomsten houden over de situatie van Uyghuren in Oost-Turkistan (China).
 • Folders verspreiden en digitale flyers en informatie posten over de onderdrukking en discriminatie van Uyghuren door de Chinese regiem.