Actueel verslag gerealiseerde projecten.

 Demonstratie voor de Uyghuren tegen China op de Dam in Amsterdam

29-12-2019

Op 29 december 2019 hebben wij een demonstratie tegen China georganiseerd, meer dan duizend deelnemers waren op de been, allemaal opgekomen voor de uyghuren, wij hebben de mensenrechtenschendingen en genocide op de uyghuren aangekaart en persbericht voorgelezen. Er waren ook heel veel media aanwezig, onder andere NOS, AT5,Parol,NU.nl, AA ajans. Met de live stream hebben miljoenen mensen de massale  protest bekijken.  De doel van de demonstratie is zowel politiek als maatschappelijk aandacht vragen voor de mensenrechten van uyghuren in China.

 

Uyghurse Culturele buurtactiviteit in Haarlem

4/5/6-okt 2019

Op 4,5,6 oktober 2019 heeft stichting uyghur cultuur en informatie centrum Uyghurse Culturele buurtactiviteit gehouden, het ging om de inwoners van Haarlem en omstreken kennis  laten maken met uyghuren en hun cultuur.

 

Demonstratie Uyghuren op stationsplein in Haarlem

3-10-2019

Op 3 oktober 2019 heeft stichting uyghur cultuur en informatie centrum in samenwerking met Amnestie een demonstratie georganiseerd tegen de Chinese onderdrukking van uyghuren in China.

Informatie bijeenkomst in Haarlem

26-9-2019

op 26 september 2019 heeft stichting Uyghur cultuur en informatie centrum in samenwerking met Amnestie een informatie bijeenkomst gehouden voor Haarlemmers. het ging om de actuele mensenrechtensituatie van uyghuren in China.

Demonstratie Uyghuren op de Dam in Amsterdam

10-2-2019

Op 10 februari 2019 heeft stichting Uyghur cultuur en informatie centrum een demonstratie georganiseerd tegen de Chinese onderdrukking van uyghuren in China.

 

 Culturele en maatschappelijke activiteiten van de stichting

1-9-2018

- Uyghurse taal , cultuur en kunst les aan de Uyghurse migratiekinderen uit Oost-Turkistan in Nederland, op dit moment hebben wij ongeveer 40 leerlingen die uit Haarlem en omstreken komen.

- Nederlandse taalles aan de volwassen Uyghuren die inburgering plichtig zijn, maar nog moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal.

- Contact onderhouden met de maatschappelijke organisaties, lokale overheden, politieke partijen en mensenrechtenorganisaties.

- Gelegenheid en faciliteiten beschikbaar stellen om creatieve activiteiten te verrichten, iedereen kan deelnemen.

- Huiswerkbegeleiding aan de kinderen in onze klaslokalen .

- Bezoek bij de sociale zwak mensen thuis om sociale steun te bieden.

- Kermis organiseren om de Uyghurse cultuur tentoonstellen.

- Demonstraties organiseren tegen de mensenrechtenschendingen van Uyghuren en andere mensen door China in Oost-Turkistan.

- Politieke en maatschappelijke Informatie bijenkomsten houden over de situatie van Uyghuren in Oost-Turkistan.

- Folders verspreiden en digitale flyers posten over de onderdrukking en discriminatie van Uyghuren door het regime van China.

 

Uyghur-Maatschappelijke werk

 

Onderwerp: Start Maatschappelijke hulp                                                                                                                                                     2-1-2019

Beste mensen,

Bij deze kondigen wij als Stichting Uyghur cultuur en informatie centrum aan dat wij sinds 6 mei 2019 persoonlijke maatschappelijke hulp en begeleiding gaan bieden in onze stichting. De aanleiding hiervoor is veel vraag en behoefte bij de Uyghurse gemeenschaap in Nederland. Uit de culturele overweging stapt men niet gauw naar een lokale hulpverlener vanwege taalbarrière en andere aspecten.

Uiteraard kan iedereen langskomen om informatie in te winnen over de huidige Uyghurse problemen en mensenrechtenschendingen door China in oost- Turkistan

Onze maatschappelijke hulp en begeleidingen zijn onder andere op de volgende onderwerpen gericht:

- Maatschappelijk gerelateerde vragen beantwoorden en zich inspannen om eventuele te ontstaan problemen op te lossen.

- Economische vraagstukken omtrent passende werk vinden en het starten van een eigen onderneming.

- Minder complexe belastingtechnische vragen beantwoorden en helpen bij het invullen van de formulieren en andere papierwerk, indien nodig doorverwijzen naar een expert.

Bezoekadres: Geertruida Carelsenstraat 12,   2032 HK Haarlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyghur kantoor