Pers bericht

 

Stop met de onderdrukken en opsluiten van Uyghuren in Xinjiang China.

De Chinese overheid terroriseert al jaren in Oost- Turkistan/ Xinjiang , gebruikt stelselmatig geweld tegen de onschuldige Uyghuren en schendt van de internationale humanitair recht.

Stop met zwijgen over de Chinese repressie

De mensenrechten van Uyghuren worden ernstig geschonden door de Chinese overheid. Momenteel zitten er miljoenen Uyghuren vast. En dat is alleen maar vanwege hun etniciteit, cultuur en religie en de politieke opvattingen.

De massale internering van Uyghuren in strafkampen in China is mogelijk gemaakt doordat er werd gezwegen door de internationale gemeenschaap en overheden.

Staten zijn verplicht om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen, ook als de schendingen buiten hun grondgebied plaatsvinden.

De internationale gemeenschap moet de staten hierbij onderdruk zetten en ingrijpen als een staat tekortschiet,

Alle landen hebben de juridische verplichting om de aanzet tot genocide al in een vroeg stadium aan te pakken om erger te voorkomen, derhalve doen wij het volgende oproep!!

Oproep aan de Nederlandse overheid, Europese unie en VN!

1-Wij eisen een Internationale onderzoekscommissie onder leiding van VN over de lot van Uyghuren in detentie en concentratiekampen.

2- wij vragen de Nederlandse overheid, voornamelijk minister president Rutte EU en VN op China druk op te voeren om de concentratiekampen te sluiten en stoppen met vermoorden van uyghuren.

3-Wij vragen de internationale Gerechtshof in Denhaag om de Chinese overheidsmisdadigers aan te klagen en te berechten wegens hun misdaad tegen de uyghuren.

Oproep aan de Chinese communist regime!

1-De Chinese overheid moet de kampen onmiddellijk sluiten en de gevangenen uyghuren vrijlaten. Ze moeten stoppen met het lastigvallen en intimideren van Uyghuren in de diaspora. En ze moeten tegenover de internationale overheden verantwoording afleggen van de schendingen die ze hebben begaan tegen de Uyghuren in de strafkampen..

2-De Chinese overheid moet stoppen met het stelen en plunderen van de ondergrondse rijkdommen van oost Turkistan. Zoals olie, goud en andere grondstofvoorraden.

Tot slot: De Chinese overheid moet onmiddellijk stoppen met de nederzetting in oost Turkistan, En zich terugtrekken uit oost Turkistan. de Uyghuren zijn de eigenaren en de oorspronkelijke bewoners van het land.

Afbeeldingsresultaat voor east turkestan

STOP GENOCIDE OP DE UYGHUREN/OEIGOEREN

Sinds de bezetting van Oost- Turkistan door China in oktober 1949 heeft China meerdere malen genocide gepleegd op de Uyghuren.     Het enorme grote land is destijds ingelijfd door China en sindsdien wordt het provincie Xinjiang genoemd.

Bij de misdrijven van de Chinese communist regime werden miljoenen Uyghuren vermoord. De meeste bloedbaden tegen de Uyghuren zijn niet zichtbaar voor de buiten wereld omdat de Chinese overheid elke vorm van berichtgeving uit de regio verbiedt en blokkeert. Oost- Turkistan is een open gevangenis en politiestaat geworden waardoor de Chinese regime elke vorm van geweld makkelijk kan toepassen tegen de Uyghuren.

De Chinese staat is letterlijke en figuurlijk aan het terroriseren in Oost- Turkistan met het stelselmatige en opzettelijke uitroeien van de Uyghuren.

Stop de Chinese staatsterrorisme tegen de Uyghuren! Doe iets voor je medemens! Zeg ja voor de onafhankelijkheid van Oost- Turkistan…

Afbeeldingsresultaat voor heropvoedingskamp in xinjiang

STOP DE OPSLUITING VAN MILJOENEN UYGHUREN IN DETENTIE EN HEROPVOEDINGSKAMPEN IN CHINA!

Naar schatting worden er miljoenen Uyghuren gevangen gehouden in China, dat heeft allemaal te maken met hun religie, etniciteit, cultuur en politieke opvattingen.

Degene die erin belandt komt niet meer vrij. Niemand wordt vrijgelaten en de getallen van de gevangen Uyghuren neemt alleen maar toe.

talloze gevangenen zijn aan het gevolgen van de marteling doodgegaan. Heel veel vooraanstaande Uyghuren zijn al ‘’spoorloos’’ dat zijn; intellectuelen, geestelijken, doktoren, advocaten, muzikanten en vermogende Uyghuren, niemand weet waar ze zijn en of ze überhaupt nog in leven zijn of niet.

China is een probleem voor de Uyghuren en misschien een onhandelbare probleem als China zich niet terugtrekt uit Oost- Turkistan.

derhalve roepen wij de Nederlandse overheid, mensenrechtenorganisaties en natuurlijk ook de mensheid op om zich in te spannen voor de Uyghuren.

Afbeeldingsresultaat voor gedwongen huwelijk

Stop de gedwongen huwelijken van de Uyghurse meisjes met de Han Chinese mannen.

Bent u bekend met het bericht,, Dat Uyghurse meisjes worden massaal verkocht, verkracht en gedwongen om te gaan trouwen met de Han Chinese mannen?

De Chinese overheid is bezig met het uithuwelijken van de Uyghurse meisjes met de Han Chinese mannen, om de ras van de Uyghurse bevolking te verstoren en hun makkelijk te kunnen assimileren, faciliteit, de Chineesstaat, de vrouwen handel en verkrachting van de uyghuren.

De slachtoffer- meisjes en haar familieleden worden door de Chinese autoriteiten geïntimideerd, bedreigd en zelfs gevangen gehouden om de weerstand tegen de gedwongen huwelijk te voorkomen.

Er zijn gevallen bekend dat de slachtoffers zelfmoord gingen plegen vanwege de onmenselijke handelingen.

wij roepen de internationale overheden en de vrouwenorganisaties op om zich in te spannen voor de rechten van de uyghurse vrouwen om de dwanghuwelijk te stoppen.

Afbeeldingsresultaat voor chinese repressie in xinjiang

Stop met de onderdrukking van Uyghuren.

De Chinese overheid terroriseert al jaren in Oost- Turkistan, gebruikt stelselmatig geweld tegen de onschuldige Uyghuren en schendt van internationaal humanitair recht.

Stop met zwijgen over de Chinese repressie van de Uyghuren in Oost- Turkistan.

De mensenrechten van Uyghuren worden ernstig geschonden door de Chinese overheid. Momenteel zitten er miljoenen Uyghuren vast in Oost- Turkistan. En dat is alleen maar vanwege hun etniciteit, religie, cultuur en de politieke opvattingen.

De massale internering van Uyghuren in China is mogelijk gemaakt doordat er werd gezwegen door de internationale overheden.

Oproep aan de Chinese overheid.

  1. De Chinese overheid moet onmiddellijk stoppen met de nederzettingen in oost Turkistan. En het land oost Turkistan teruggeven aan de Uyghuren. Ze zijn de eigenaren en oorspronkelijke bewoners van het land.
  2. De Chinese overheid moet de kampen onmiddellijk sluiten en degenen die worden vastgehouden vrijlaten. Ze moet stoppen met het lastigvallen en intimideren van Uyghuren in de diaspora. En ze moet tegenover internationale overheden verantwoording afleggen van de schendingen die ze hebben begaan tegen de Uyghuren in en buiten de detentiekampen.
  3. De Chinese overheid moet stoppen met het stelen en plunderen van de ondergrondse rijkdommen van oost Turkistan. Zoals olie, goud en andere grondstof voorraden.
  4. Oproep aan de Nederlandse overheid, Europese unie en VN.

1-Wij eisen een Internationale onderzoekscommissie onder leiding van VN over de lot van Uyghuren in detentie en heropvoedingskampen.

2- Nederlandse overheid, EU en VN dient op China druk opvoeren vanwege massale opsluiting van Uyghuren in detentie en heropvoedingskampen.

Tot slot: Wij vragen de internationale Gerechtshof in Denhaag om de Chinese overheidsmisdadigers te aanklagen en te berechten.

 

Doelstellingen ( samenvattend)

Het opkomen voor de rechten van Uyghuren in (China) en vreedzaam te strijden voor een onafhankelijke Uyghurse staat Oost-Turkistan.

in Nederland en daarbuiten het onder de aandacht brengen van de ernstige mensenrechtenschendingen jegens Uyghuren die door de Chinese overheid worden gepleegd.

het informeren en onderhouden van contacten met de Nederlandse overheid, politieke partijen en/of mensenrechten organisaties in Nederland om de onderdrukking van de Uyghuren in China aan te kaarten.

het (doen) bevorderen van de integratie van Uyghuren in Nederland.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  a. het (doen) informeren van de Nederlandse bevolking en anderen die geïnteresseerd zijn in de Uyghurse kwestie, onder andere door gebruik te maken van diverse vormen van media, beeld, geluid, getuigenverklaring en andere informatiemateriaal.

het (doen) voeren van actie en zich samen met mensenrechtenorganisaties in te spannen om de schuldige partij(en) ter vervolging aan te klagen bij het internationale Gerechtshof in Den Haag.

het (doen) organiseren van lezingen, demonstraties, politieke en/of culturele activiteiten en/of bijeenkomsten om de Uyghurse kwestie aan te kaarten.

het (doen) organiseren van tentoonstellingen en/of bijeenkomsten op het gebied van kunst en cultuur.

het (doen) organiseren van Uyghurse taal- en/of geschiedenisles voor de Uyghurse migratiekinderen in Nederland.

het (doen) bieden van maatschappelijk ondersteuning, (juridische) bijstand en/of advies en/of (materiële) hulp aan de Uyghurse gemeenschap in Nederland en humanitair hulp waar dat nodig en/of gewenst is.

Samen te werken met diverse organisaties en instellingen, het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden absoluut geen beloning. Beloningsbeleid voor de personeel is niet van toepassing omdat stichting alleen maar door de vrijwilligers wordt gerund.

 

Gegevens Stichting:

Naam: Stichting Uyghur Cultuur en Informatie Centrum

Afkorting: Uyghur CIC

Correspondentieadres:

Van konijnenburgstraat 199

2035 XK Haarlem

Bezoekadres:

Geertruida Carelsenstraat 12

2032 HK Haarlem

RSIN. 858923488

Contact gegevens

www.uyghurcultuurcentrum.com

info@uyghurcultuurcentrum.com

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden.

Dhr. Abdukayyum Jappar, en tientallen andere vrijwilligers.