Welkom op onze website.

Ons doel is om aandacht te vragen voor de mensenrechten van 35 miljoen Uyghuren en andere onderdrukte groepen in Oost-Turkistan door de communist regime China. We willen ons inspannen tegen de ernstige mensenrechtenschendingen van Uyghuren in China. we zetten ons hard in tegen de bezetting en diefstal van ons land Oost –Turkistan en haar economische middelen door communist China.

Hiertoe gaan we onder andere zoveel mogelijk culturele activiteiten organiseren om de Uyghurse identiteit en cultuur te laten zien en te behouden; en tegelijkertijd aandacht te vragen voor de Uyghurse kwestie. Door middel van kunst en cultuur willen we de Nederlandse samenleving kennis laten maken met de Uyghuren en onze achtergrond.

Onze Stichting richt zich daarnaast op voorlichting zodat Nederlandse overheden, ketenpartners, mensenrechtenorganisaties en het bedrijfsleven kennis kunnen nemen van de ernstige mensenrechtenschendingen op de Uyghuren. Hierdoor kan er direct en indirect druk uitgeoefend worden op de Chinese overheid om de rechten van Uyghuren en andere onderdrukte groepen te respecteren. Als we onze krachten kunnen bundelen tegen de mensenrechtenschendingen in China staan we er niet alleen voor en kunnen we een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de positie van de Uyghuren en andere onderdrukte groepen in China. Dit in de overtuiging dat iedereen gelijk is en gelijk dient te worden behandeld ongeacht etniciteit of godsdienst.