Doelstellingen:

  1. De genocide die door de communist regime China op de Uyghuren  worden gepleegd stoppen. Tegen de ernstig mensenrechtenschendingen, opsluitingen en dwangarbeid van de Uyghuren strijden. Zowel in Nederland als daarbuiten de Uyghurse kwestie onder de aandacht brengen. Het opkomen voor de rechten van Uyghuren om het bezette en gekoloniseerde Uyghurse land, Oost-Turkistan (Xinjiang) te bevrijden. Vreedzaam strijden voor een eigen bestuur over eigen grondgebied en het stichten van de onafhankelijke Uyghurse Staat Oost-Turkistan.
  2. Het organiseren van lezingen, demonstraties, politieke en/of culturele activiteiten en/of bijeenkomsten om aandacht te vragen voor de mensenrechten van 35 miljoen Uyghuren en andere onderdrukte bevolkingsgroepen in Oost-Turkistan. Ook strijden we hard tegen de bezetting en diefstal van de Uyghurse land Oost –Turkistan en haar economische middelen door de communist China.
  3. Het bieden van sociale culturele en maatschappelijke begeleiding en ondersteuningen voor de nieuwkomers in Nederland.
  4. Het organiseren van Uyghurse taal- en geschiedenisles voor de Uyghurse migratiekinderen in Nederland.
  5. Het bevorderen van de integratie en emancipatie van de Uyghuren in Nederland, onder andere de nieuwkomers actief begeleiden voor een succesvolle inburgering,  ook de nodige ondersteuning bieden voor mensen die verder willen deelnemen aan beroeps- of hoger onderwijs in Nederland.
  6. Het organiseren van tentoonstellingen of bijeenkomsten op het gebied van sociaal solidariteit en culturele achtergrond van Uyghuren.
  7. (materiële of acute) humanitair noodhulp aan de Uyghurse gemeenschap waar en wanneer dat nodig en/of gewenst is.
  8. Het informeren en onderhouden van contacten met de Nederlandse overheid, politieke partijen en/of mensenrechtenorganisaties in Nederland om de onderdrukking van de Uyghuren in China aan te kaarten.
  9. Het  voeren van actie en zich samen met de andere mensenrechtenorganisaties inspannen om de schuldige communistische partij leden aan te klagen voor vervolging bij het internationale Gerechtshof in Den Haag.
  10. Stichting Uyghur cultuur en informatie centrum richt zich daarnaast op voorlichting zodat Nederlandse overheden, ketenpartners, mensenrechtenorganisaties en het bedrijfsleven kennis kunnen nemen van de ernstige mensenrechtenschendingen op de Uyghuren. Hierdoor kan er direct en indirect druk uitgeoefend worden op de Chinese overheid om de rechten van Uyghuren en andere onderdrukte groepen te respecteren. Als we onze krachten kunnen bundelen tegen de mensenrechtenschendingen in China staan we er niet alleen voor en kunnen we een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de positie van de Uyghuren en andere onderdrukte groepen in China. Dit in de overtuiging dat iedereen gelijk is en gelijk dient te worden behandeld ongeacht etniciteit, cultuur of godsdienst.