Uyghur cultuur centrum

Postadres:

Van Konijnenburgstraat 199
2035 XK Haarlem

Bezoekadres:

Geertruida Carelsenstraat 12

2032 HK Haarlem

Netherlands

E-mail:
info@uyghurcultuurcentrum.com

www.uygurcultuurcentrum.com

Telefoon:
+31-06 50505870

Facebook 

ınstagram

Youtube