Stichting Uyghur Cultuur en Informatie Centrum is een Sociaal-maatschappelijke en Mensenrechtenorganisatie.

De Stichting streeft ernaar om door middel van sociaal- maatschappelijke activiteiten de Uyghurse cultuur te behouden en de Nederlandse samenleving kennis te laten maken met de Uyghuren en hun achtergrond. Ook werkt de stichting aan de integratie en participatie van haar achterban in de Nederlandse samenleving. Stichting Uyghur Cultuur en Informatie Centrum stelt een samenleving voor waarin mensen gelijk zijn en gelijk behandeld dient worden ongeacht etniciteit, geloof en politiekovertuiging. Dit streven kan worden bereikt door interesse en solidariteit te tonen en opkomen voor de Uyghuren die stelselmatig worden achtergesteld, gediscrimineerd en gevangen worden gehouden in strafkampen door de communist regime China.

Uyghur Cultuur

Hier vindt u ons verhaal,

Hier leest u meer over ons en wat wij allemaal iedere dag weer doen.

Ughur Mijn geschiedenis

Mijn geschiedenis.

Hier leest u meer over ons en onze aloude geschiedenis.

De Uyghuren.

Meer over de Uyghuren, de bewoners van Oost-Turkistan

Uyghur Cultuur

Uyghurse cultuur.

Hier leest u meer over de boeiende Uyghurse cultuur.

De huidige Uyghurse problemen.

Bevolking beleid

Om Oost-Turkistan volledig in China te assimileren, worden miljoenen Chinezen in dit land gevestigd. Honderden duizenden Chinezen worden elk jaar in Oost-Turkistan gesetteld en in tegenstelling tot het beleid van "één kind" dat op het Chinese vasteland bestaat, mogen Chinese kolonisten in Oost-Turkistan meer kinderen krijgen. Tegelijkertijd wordt onder de Uyghurse-vrouwen gedwongen abortus toegepast om de groei van de Uyghurse- bevolking te beperken.

Er wordt geschat dat er miljoenen Uyghuren voor levenslang gevangenisstraf vastzitten vanwege hun politieke en religieuze- opvattingen, bovenop dat  heeft de Chinese regiem inmiddels een nieuwe vorm van detentie in het leven geroepen, zogenaamd heropvoedingskamp, scholen en moskeeën worden als heropvoedingskamp gebruikt, op dit moment zitten er ruim 3 miljoen Uyghuren vast allen al in heropvoedingskampen, dat zijn mannen vrouwen en zelfs minderjarige kinderen. Naast al die onmenselijke wandaden om de Uyghuren te onderdrukken zijn de Chinese autoriteiten ook bezig met het gedwongen uithuwelijken van de Uyghurse meisjes met de Chinese mannen om de Uyghurse natie te verstoren en op ten duur te laten uitsterven.