Stichting Uyghur cultuur en informatie centrum'' is een Politieke en sociaal-maatschappelijke organisatie.

De Stichting strijdt ernaar om door middel van politieke en sociaal-maatschappelijke activiteiten de Uyghurse Volk te bevrijden van de Chinese onderdrukking in het bezette Uyghurse land Oost Turkistan. Het Nederlandse parlement en de samenleving informeren over de Chinese genocide op de Uyghuren en alle rechtsmiddelen gebruiken om de Chinese onderdrukking en het geweld tegen de Uyghuren zo snel mogelijk te beëindigen. Ook werkt de Stichting aan de integratie en participatie van haar achterban in de Nederlandse samenleving.

Stichting Uyghur cultuur en informatie centrum stelt een samenleving voor waarin alle mensen op aarde gelijk zijn en gelijk behandeld dient te worden ongeacht etniciteit, geloof en politieke overtuiging. Dit streven kan worden bereikt door empathie en solidariteit te tonen en opkomen voor miljoenen Uyghuren die in de Chinese strafkampen vastzitten.


ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دائىرىلەر ئاھالىلەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىن سىرتقا چىقىشنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى ئېلان قىلغانDe autoriteiten van de Uyghurse Autonome Regio hebben aangekondigd dat het verboden is om de inwoners het Uyghurse gebied te verlaten. Bron Rfa

www.xinjiangpolicefiles.org/images-of-detainees/

Wat staat er in de politiedossiers van Xinjiang?
De politiebestanden van Xinjiang bevatten meer dan 5000 foto's van Uyghuren die in 2018 zijn gevangen genomen op politiebureaus of detentiecentra in Kona Sheher, Xinjiang, Oost Turkistan.


’Schandalig die camera’s’. Haarlemse Oeigoer Abdukayyum Jappar vindt overheid medeschuldig aan schending van mensenrechten | Haarlems Dagblad


Wij roepen de Nederlandse gemeenten en de provincies op om te stoppen met het gebruik van de Chinese bewakingscamera’s.

Onderzoek van follow the money toont aan dat ruim 50 gemeenten gebruik maken van de omstreden bewakingscamera‘s van de Chinese merken Hikvision als van Dahua. Ook Amsterdam en Haarlem maakt gebruik van deze bewakingscamera‘s, deze camera’s zijn omstreden vanwege zorgen over mogelijke spionage via een achterdeurtje in de software en mensenrechtenschendingen. Zowel de bewakingscamera‘s Hikvision als van Dahua worden ingezet in de Uyghurse regio waardoor ze worden onderdrukt, ze worden ingezet om de Uyguren te surveilleren in onder meer strafkampen en moskeeën. Diverse landen en internationale mensenrechten organisaties hebben inmiddels erkend dat China misdaden pleegt tegen de menselijkheid in de Uyghurse regio.


De Chinese regering maakt zich schuldig aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Dat is de conclusie van het 'Oeigoerentribunaal' in Londen. In dit onofficiële tribunaal werden getuigenissen, onderzoeken en gelekte overheidsdocumenten over Xinjiang onderzocht, als ware het een rechtszaak tegen de Chinese overheid.

https://nos.nl/artikel/2408843-duizelingwekkend-onderzoek-china-pleegde-genocide-in-xinjiang


Nederland doet samen met China DNA-onderzoek: 'Fundamenteel fout'

Drie Nederlandse toplaboratoria, waaronder het Erasmus Medisch Centrum, werkten de afgelopen jaren samen met Chinese wetenschappers aan het ontwikkelen van gevoelige DNA-technieken. Met die kennis is het mogelijk om iemands kleur haar of ogen of de kleur van de huid te voorspellen, zonder dat je die persoon ooit gezien hebt. Deskundigen vinden deze samenwerking met China fout.

Uit onderzoek van RTL Nieuws samen met Follow the Money blijkt dat er een web van verbindingen bestaat tussen Nederlandse DNA-wetenschappers en Chinese onderzoekers die weer contacten met de politie in dat land hebben. Het is bekend dat de Chinese politie de mensenrechten schendt.

In het kort:

  • Nederlandse top-DNA-wetenschappers werken samen met collega's in China die contacten hebben met de Chinese politie.
  • Deskundigen vinden dit gevaarlijk, want zo kan onze gevoelige DNA-kennis in handen komen van het Chinese regime.
  • Het gaat om high-tech waarmee je met een druppel bloed iemands kleur haar of ogen kunt voorspellen.
  • In tal van wetenschappelijke onderzoeken wordt gebruikgemaakt van omstreden DNA van de Oeigoerse minderheid in China.

Uyghuren worden onteigend

Chinese overheid heeft de rijke Uyghuren extra bestraft, totale vermogen circa 150 politiek gevangene Uyghuren zijn afgepakt.  Door de rechtbank van Hotan en Kashghar  zijn de vermogens online geveild. Het gaat om een vermogen ter waarde van circa $ 85 miljoen dollar. Uit onze informatiebronnen blijkt dat Chinese overheid zelfs de huizen en landbouwgronden aan de Chinese kolonisten toewijzen. Op deze manier bestraft de Chinese overheid de Uyghuren van alle kanten.

Uyghurse kinderen worden in kinderstrafkamp opgesloten

Volgens het rapport van de onderzoeker Dr: Adrian Zenz The Xinjiang internment camps (also known as "re-education" camps) and Uyghur genocide zitten er meer dan 800.000 Uyghurese kinderen opgesloten in de zogenaamd (engelen opvang). Ze worden blootgesteld aan de fysieke en psychische mishandeling.  De ouders van deze kinderen zitten ook in strafkampen vast.


Internationale onderzoekers: China is schuldig aan volkenmoord op de Uyghuren

China maakt zich schuldig aan volkenmoord op Uyghuren in de noordwestelijke regio Xinjiang. Dat staat in een rapport van de Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie Newlines Institute for Strategy and Policy. Het is voor het eerst dat een ngo onderzoek heeft gedaan naar de kwestie-Xinjiang.

Het rapport is opgesteld door vijftig internationale onderzoekers op het gebied van mensenrechten, oorlogsmisdaden en internationaal recht. Volgens de onderzoekers maakt China zich schuldig aan volkenmoord. "Het land is verantwoordelijk voor aanhoudende genocide en handelt daardoor in strijd met het VN Genocideverdrag", staat in het rapport.

Communist regime China terroriseert al jaren in oost Turkistan. Gebruikt grof geweld tegen de onschuldige Uyghuren

De manier waarop China met de Uyghuren omgaat is genocide. China terroriseert al jaren in de Uyghurse regio Oost Turkistan (Xinjiang) pleegt verschrikkelijke misdaden tegen de Uyghuren.

China houdt al jaren het enorme grote en rijke Uyghurse grondgebied bezet, sluit miljoenen Uyghurse mannen, vrouwen en minderjarige kinderen in strafkampen waarin ze verschrikkelijk gemarteld en verkracht worden. Honderden duizend jonge Uyghuren deporteren naar Oost- China voor dwangarbeid. Gedwongen sterilisatie om de Uyghurse bevolking systematisch te beperken, In elke Uyghurse huis een Chinese man stationeren om ze in de gaten te houden. Uyghurse meisjes dwingen met de Chinese mannen te gaan trouwen. Dit en nog meer hartverscheurende misdaden zijn nu aan de gang. De bedoeling van de Chinese regime is om  de hele Uyghurse bevolking op deze manier vernietigen, de wereld kijkt gewoon toe vanwege het economische band met China.

Gelukkig heeft het Nederlandse parlement op 25 februari ingestemd dat China genocide pleegt tegen de Uyghuren. Nu is de beurt aan de volgende stap, namelijk China politiek en economisch bestraffen en de volkerenmoord plegers zo snel mogelijk berechten bij de Internationale strafhof in Den Haag. 

Oproep aan de Nederlandse regering en het bedrijfsleven die zaken doen met China   

De Uyghuren worden al jaren genadeloos onderdrukt door China. Een aantal Europese bedrijven zijn medeplichtig aan deze misdaden van de communist regime China.

De gruwelen van de Chinese staat tegen de Uyghuren zijn niet te bevatten. Van de 35 miljoenen Uyghuren in Oost Turkistan/Xinjiang zit meer dan 3 miljoen in gruwelijke Chinese concentratiekampen vast, de rest in de open gevangenis. Bijna een miljoen Uyghurse kinderen zijn bij hun ouders weggehaald en in de staatsweeshuizen en kinderkampen gestopt om hun te assimileren. Er worden stelselmatig Uyghuren opgesloten, gemarteld, gesurveilleerd en gedwongen tot abortus en sterilisatie. De wereld laat het oogluikend gebeuren.

Ernstige mensenrechtenschendingen en genocide tegen de Uyghuren stoppen echter niet vanzelf. Mocht je empathie op zijn en de Uyghuren kunnen je niets schelen, dan kun je op zijn minst uit eigenbelang bedenken dat gezichtsherkenning de toekomst heeft. Heden de Uyghuren slachtoffer hiervan. Morgen gij.


Laten we dit noemen wat het is:

De Chinese staat pleegt een stille volkerenmoord op de Uyghuren. Daar komt dwangarbeid ook bij. Bijna een miljoen Uyghuren zijn slachtoffer van onder andere katoen plukken voor de Chinese staatsbedrijven waarvan onze kleding wordt gemaakt, meerdere Europese bedrijven zijn ook medeschuldig aan deze misdaden.

Waar we het hier over hebben is moderne slavernij.

Iedere betrokkenheid bij dwangarbeid is absoluut onacceptabel. Het is onverteerbaar dat de Nederlandse en Europese bedrijven hierbij betrokken zijn. Dit moet niet zonder consequenties blijven.

Onlangs is er een nieuwe EU Magnitsky-mensenrechtenwet aangenomen om de ernstigste mensenrechtenschenders snel en hard te kunnen treffen, op basis van de nieuwe sanctiewet moeten de Chinese officials en staatsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor deze massale dwangarbeid, opsluiting en onderdrukking als eerste getroffen moeten worden.

China moet deze misdadige praktijken onmiddellijk eindigen. Laten we heel duidelijk zijn, in de Europese winkels is geen plaats voor producten waarvan de smet van Uyghurse dwangarbeid kleeft, iedere product waarbij mensenrechten van Uyghuren worden geschonden moet verboden worden.

Wij maken ons zorgen om de lange arm en de toenemende invloed van China in Europa.

In Europa zijn de Uyghuren en de politieke dissidenten nog veilig, maar voor hoe lang nog?

Nooit zullen de politieke en het bedrijfsleven China’s wrede praktijken van onderdrukking, dwangarbeid, politieke en religieuze vervolgingen door de vingers moeten zien. Er is geen excuus meer. Treed nu tegen China op voordat Europa economisch bezet wordt door de Chinese staatsbedrijven. De Uyghuren hebben de mensheid nodig!

Uygur Kültürü

Hier vindt u ons verhaal

Uyghuren zijn een stam van Töles, een van de belangrijkste delen van de oude Turkse geschiedenis en een van de oudste gemeenschappen van Turken. Uyghuren die talloze inscripties en culturele artefacten in de Turkse geschiedenis achterlieten, vestigden zich en werden de eerste Turkse gemeenschap die landbouw en handel als hun enige bron van inkomsten koos.

Men denkt dat het woord  Uyghur oorsprong  afkomstig is van de combinatie van Uy (Oy) -Gur lettergrepen, wat betekent'' gehoorzamen, verenigen en verbinden. De uitdrukking "negen oghuzs" is een titel die ontstond toen negen afzonderlijke oghuz-stammen hun krachten bundelden met de federatie die ze vormden.

Het belangrijkste kenmerk van de Uyghuren in historische termen is dat zij de eerste Turkse gemeenschap zijn die zich vestigt. De belangrijkste reden voor het sedentaire leven is het aannemen van het manicheïsme religie tijdens het bewind van heerser Bögü Kagan.

Zowel het vaste leven als de landbouwproductie leidden tot de geboorte van een belangrijke Uyghurse beschaving. Uyghuren stichtten de eerste stedelijke leven in de Turkse geschiedenis, ze hebben een belangrijke stap gezet in de traditie van regeren en staat vormen.

Ughur Mijn geschiedenis

Mijn geschiedenis.

De Uyghuren zijn een islamitisch volk met een eigen taal, cultuur en enorme grote, rijke grondgebied. 99% van de bevolking is soennitisch.  De kennismaking van de Uyghuren met de islam begon in de jaren 840. De eerste Uyghurse Staat werd in 745 gesticht en dat heeft tot 840 stand gehouden, daarna hebben de Uyghuren meerdere malen hun zelfstandige staten gesticht. Het laatste Uyghurse staten waren in 1933 en 1944 gesticht.

In 1949 werd de laatste Uyghurse Staat "Republiek Oost-Turkistan" wat heden Xinjiang wordt genoemd, bezet door de communistische regime China. De politiek doel van de Chinese overheid is sindsdien duidelijk geweest: kosten wat kosten deze enorme grote en rijke land verder koloniseren. Tot op de dag van vandaag lijden de Uyghuren nog steeds onder het Chinese regime.

 

 

De Uyghuren

De Chinese regering beschuldigt de Uyghuren van extremisme, terrorisme en separatisme. Dit is om haar massale repressie tegen de Uyghuren te kunnen rechtvaardigen.

De eerste beschuldiging - extremisme - is gericht tegen iedereen die trots zijn Uyghurse identiteit uitdrukt. Afgezien van de miljoenen Uyghuren die naar strafkampen zijn gestuurd, zijn er prominente Uyghurse figuren de afgelopen jaren regelmatig vastgehouden of verdwenen: islamitische geleerde Mohammed Salih Hajim is aan het gevolg van de Chinese marteling in het strafkamp overleden,  econoom leraar Ilham Tohti, antropoloog Rahile Dawud, volkslied zangers Abdurehim Heyt en Ablajan Awut, en voetballer Erfan Hezim zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Er is niets “extreems” aan trots te zijn op Uyghurseidentiteit en cultuur; net zoals de han Chinezen hun tradities kunnen observeren en hun identiteit, traditie kunnen vieren, zo ook de Uyghuren. Er is niets extreems aan de eisen van culturele en religieuze rechten.

Dan is er de dreiging van "terrorisme". Er hebben geen gewelddadige incidenten plaatsgevonden in Xinjiang behalve de zelfverdedigingsreacties tegen de Chinese staatsgeweld, publiekelijk vreedzaam protesteren is geen terrorisme.

Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat er publieke woede, frustratie en wantrouwen tegen het regime is, wanneer er miljoenen mensen worden onderdrukt, hun waardigheid wordt geschonden, wanneer ze hun religie en cultuur niet mogen beoefenen, wanneer hun familieleden worden gearresteerd simpelweg vanwege hun identiteit. Uyghuren zijn geen extremisten noch separatisten, zoals Peking het beweert. Ze eisen gewoon hun universele rechten en hun bezette land terug.

 

Uygur Kültürü

Uyghurse cultuur.

De Uyghurse cultuur behoort tot de culturele troeven in de wereld in termen van rijkdom, kleur en kracht. Uyghuren legden de basis van de eerste stedenbouw, architectuur, religie en cultuur in de Turkse geschiedenis, terwijl ze tegelijkertijd moderne landbouw maakten en geschiedenis schreven als de eerste caravans en kooplieden van de historische zijderoute. Euwen oude Uyghurse volksmuziek, volksdans en talloze  Uyghur muziekinstrumenten behoren tot de meeste gewaardeerde cultuur erfenissen ter wereld.

De huidige Uyghurse problemen.

Wat is er aan de hand met de Uyghuren in Oost-Turkistan(Xinjiang China)?             

De Uyghuren zijn een Islamitische bevolkingsgroep van ongeveer 35 miljoen mensen.Afbeeldingsresultaten voor East Turkistan Landkaart Ze hebben een eigen taal en cultuur. Ze hadden vroeger ook eigen land, ‘’Oost Turkistan’’ heette dat, maar dat land is in de loop der jaren bezet door China. Het bezette land heet nu ''Xinjiang Uyghur autonoom regio'' De Uyghuren zijn niet vrij om hun geloof en traditie te beleven, zelfs het spreken van de Uyghurse taal is onmogelijk gemaakt. Uyghuren worden in hun eigen land, eigen bodem verschrikkelijk onderdrukt door China. Dit om het bezette Uyghurse land koste wat koste vast te houden. Xinjiang is erg rijk aan natuurlijke hulpbronnen, waarvan petroleum veruit de belangrijkste is. De olie en gasvoorraden van de Uyghurse regio wordt door de Chinese machthebbers omschreven als het 'Saudi-Arabië' van Azië.

Er zitten miljoenen Uyghuren in de gevangenis en strafkampen vast vanwege hun etniciteit, cultuur en religie. China sluit de Uyghuren in de strafkampen ook wegens onder meer het dragen van hoofddoek en de traditionele Uyghurse kledingdrachten, door een baard te laten groeien, bellen met buitenland en klikken op internetlinks die naar buitenlandse pagina's leiden of omdat ze op enige wijze contact hadden met mensen in andere landen.

Uyghuren buiten de strafkampen leven in de Chinese politie staat, ze worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er wordt gekeken naar hun telefoons wat ze er allemaal op hebben, wat ze allemaal bij zich en in hun huis hebben, en er wordt ook gelet op wat ze allemaal kijken en lezen. De Chinese communist regime bemoeit zich zelfs met wat de Uyghuren eten en drinken. Halal food is verboden, vasten verboden, moskee bezoek verboden, heilige Koran en andere religieuze boeken thuis hebben is strafbaar. Als de Uyghuren dingen doen die door de Chinese overheid niet mogen dan worden ze gelijk opgepakt en in strafkampen opgesloten. In strafkampen zitten ze maanden of zelfs jaren vast, tijdens hun opsluitingen worden de Uyghuren aan ernstige fysieke en psychische martelingen blootgesteld.

Uit de documenten van ooggetuigenverklaringen en ex- gedetineerden blijkt dat er sprake is van een georganiseerde campagne van de Chinese overheid om de Uyghuren te onderdrukken en te discrimineren. De Uyghuren in strafkampen worden aan ernstige fysieke en psychische mishandelingen blootgesteld, ze krijgen soms geen eten, ze worden regelmatig geslagen met ijzeren stokken en aan hun handen opgehangen waardoor ze aan de gevolgen van de letselschades invalide raken of overlijden.

Uyghurse vrouwen worden massaal gedwongen om zich te steriliseren

Als er in een gezin buiten de norm kinderen geboren worden, is dat een reden om opgesloten te worden in een kamp, of families moeten hoge boetes betalen. De politie en de functionarissen van de geboorteafdeling komen onverwachts binnenvallen op zoek naar verstopte kinderen en zwangere vrouwen. De zwangere vrouwen worden naar het kantoor van de geboorteafdeling gebracht voor gedwongen abortus en sterilisatie. Hiermee wil de Chinese overheid de Uyghurse bevolkingsgroep in de regio beperken en verminderen. Uyghurse vrouwen mogen niet meer dan twee kinderen krijgen en de overheid dreigt met straf en opsluiting in strafkampen als ze een volgende zwangerschap niet afbreken.

Ook komt naar voren dat vrouwen die minder dan de toegestane twee kinderen hebben onvrijwillig een sterilisatieoperatie ondergaan of bij hen een spiraaltje wordt geplaatst.

Uit de data blijkt dat de populatie van Uyghuren in de bezette regio Xinjiang de afgelopen jaren dramatisch is gedaald. In de twee grootste Uyghurse plaatsen Hoten en Kashgar is de bevolkingsgroei tussen 2015 en 2018 met 84 procent afgenomen.

Uyghurse meisjes worden gedwongen om met de Chinese mannen te gaan trouwen

China dwingt de jonge Uyghurse vrouwen om met de Chinese mannen te gaan trouwen. Naast al die onmenselijke wandaden om de Uyghuren te onderdrukken zijn de Chinese autoriteiten ook bezig met het gedwongen uithuwelijken van de Uyghurse meisjes met de Chinese mannen om de Uyghurse natie te verstoren en op ten duur te laten uitsterven.

Het is niet denkbaar dat een overheid haar burgers onderdruk mag zetten en zelfs intimideren met de gevangenisstraf als er geen gehoor wordt gegeven. De Chinese overheid is al jaren bezig met het organiseren en ondersteunen van dwanghuwelijken op de Uyghuren terwijl dat tegen de internationale verdrag is. Er zijn gevallen bekend dat er meerdere Uyghurse vrouwen zelfmoord hebben gepleegd vanwege de schande die hen werd aangedaan.

Bevolkingsbeleid in Oost-Turkistan ( Xinjiang China)

Om de Uyghurse regio volledig in China te assimileren worden er miljoenen Chinezen in dit regio gevestigd. Miljoenen Chinezen worden elk jaar in Oost-Turkistan gesetteld om de bevolkingsgeografie van de Uyghuren te verstoren.

De Chinese kolonisten in de Uyghurse regio Oost- Turkistan (Xinjiang) krijgen van Peking een forse subsidie, baan bij de overheid, forse landbouw en een gratis woning toegewezen; dit om positie van de kolonisten in de regio te versterken om de olie rijke regio bezet te kunnen houden.