Stichting Uyghur cultuur en informatie centrum is een Sociaal-maatschappelijke en Mensenrechtenorganisatie

De Stichting streeft ernaar om door middel van Sociaal-maatschappelijke en mensenrechten activiteiten de Uyghurse volk en cultuur te behouden en de Nederlandse overheid en samenleving kennis te laten maken met de Uyghuren en hun huidige situatie. Ook werkt de Stichting aan de integratie en participatie van Uyghuren in de Nederlandse samenleving.

Stichting Uyghur Cultuur en Informatie Centrum stelt een samenleving voor waarin alle mensen op arde gelijk zijn en gelijk behandeld dient worden ongeacht etniciteit, geloof en politiekovertuiging. Dit streven kan worden bereikt door interesse en solidariteit te tonen en opkomen voor miljoenen Uyghuren die in detentie en strafkampen vast zitten.


Oproep aan de Nederlandse regering en het bedrijfsleven die zaken doen met China   

De Uyghuren worden al jaren genadeloos onderdrukt door China. Een aantal Europese bedrijven zijn medeplichtig aan deze misdaden van de communist regime China.

De gruwelen van de Chinese staat tegen de Uyghuren zijn niet te bevatten. Van de 35 miljoenen Uyghuren in Oost Turkistan/Xinjiang zit meer dan 3 miljoen in gruwelijke Chinese concentratiekampen vast, de rest in de opengevangenis. Bijna een miljoen Uyghurse kinderen zijn bij hun ouders weggehaald en in de staatsweeshuizen en kinderkampen gestopt om hun te assimileren. Er worden stelselmatig Uyghuren opgesloten, gemarteld, gesurveilleerd en gedwongen tot abortus en sterilisatie. De wereld laat het oogluikend gebeuren.

Laten we dit noemen wat het is:

De Chinese staat pleegt een stille volkerenmoord tegen de Uyghuren. Daar komt dwangarbeid ook bij. Bijna een miljoen Uyghuren zijn slachtoffer van onder andere katoen plukken voor de Chinese staatsbedrijven waarvan onze kleding wordt gemaakt, meerdere Europese bedrijven zijn ook medeschuldig aan deze misdaden.

Waar we het hier over hebben is moderne slavernij.

Iedere betrokkenheid bij dwangarbeid is absoluut onacceptabel. Het is onverteerbaar dat de Nederlandse en Europese bedrijven hierbij betrokken zijn. Dit moet niet zonder consequenties blijven.

Onlangs is er een nieuwe EU Magnitsky-mensenrechtenwet aangenomen om de ernstigste mensenrechtenschenders snel en hard te kunnen treffen, op basis van de nieuwe sanctiewet moeten de Chinese officials en staatsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor deze massale dwangarbeid, opsluiting en onderdrukking als eerste getroffen moeten worden.

China moet deze misdadige praktijken onmiddellijk eindigen. laten we heel duidelijk zijn, in de Europese winkels is geen plaats voor producten waarvan de smet van Uyghurse dwangarbeid kleeft, iedere product waarbij mensenrechten van Uyghuren worden geschonden moet verboden worden .

Wij maken ons zorgen om de lange arm en de toenemende invloed van China in Europa.

In Europa zijn de Uyghuren en dissidenten nog veilig, maar voor hoe lang nog?

Nooit zullen de politieke en het bedrijfsleven China’s wrede praktijken van onderdrukking, dwangarbeid, politieke en religieuze vervolgingen door de vingers moeten zien. Er is geen excuus meer. Treed nu tegen China op voordat Europa economisch bezet wordt door de Chinese staatsbedrijven. De Uyghuren hebben de mensheid nodig!

 

Uygur Kültürü

Hier vindt u ons verhaal,

Hier leest u meer over ons en wat wij allemaal iedere dag weer doen.

Ughur Mijn geschiedenis

Mijn geschiedenis.

Hier leest u meer over ons en onze aloude geschiedenis.

De Uyghuren.

Meer over de Uyghuren, de bewoners van Oost-Turkistan

Uygur Kültürü

Uyghurse cultuur.

Hier leest u meer over de boeiende Uyghurse cultuur.

De huidige Uyghurse problemen.

Wat is er aan de hand met de Uyghuren in Oost-Turkistan(Xinjiang China)?             

De Uyghuren zijn een Islamitische bevolkingsgroep van ongeveer 35 miljoen mensen.Afbeeldingsresultaten voor East Turkistan Landkaart Ze hebben een eigen taal en cultuur. Ze hadden vroeger ook eigen land, ‘’Oost Turkistan’’ heette dat, maar dat land is in de loop der jaren bezet door China. Het bezette land heet nu ''Xinjiang Uyghur autonoom regio'' De Uyghuren zijn niet vrij om hun geloof en traditie te beleven, zelfs het spreken van de Uyghurse taal is onmogelijk gemaakt. Uyghuren worden in hun eigen land, eigen bodem verschrikkelijk onderdrukt door China. Dit om het bezette Uyghurse land koste wat koste vast te houden. Xinjiang is erg rijk aan natuurlijke hulpbronnen, waarvan petroleum veruit de belangrijkste is. De olie en gasvoorraden van de Uyghurse regio wordt door de Chinese machthebbers omschreven als het 'Saudi-Arabië' van Azië.

Er zitten miljoenen Uyghuren in de gevangenis en strafkampen vast vanwege hun etniciteit, cultuur en religie. China sluit de Uyghuren in de strafkampen ook wegens onder meer het dragen van hoofddoek en de traditionele Uyghurse kledingdrachten, door een baard te laten groeien, bellen met buitenland en klikken op internetlinks die naar buitenlandse pagina's leiden of omdat ze op enige wijze contact hadden met mensen in andere landen.

Uyghuren buiten de strafkampen leven in de Chinese politie staat, ze worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er wordt gekeken naar hun telefoons wat ze er allemaal op hebben, wat ze allemaal bij zich en in hun huis hebben, en er wordt ook gelet op wat ze allemaal kijken en lezen. De Chinese communist regime bemoeit zich zelfs met wat de Uyghuren eten en drinken. Halal food is verboden, vasten verboden, moskee bezoek verboden, heilige Koran en andere religieuze boeken thuis hebben is strafbaar. Als de Uyghuren dingen doen die door de Chinese overheid niet mogen dan worden ze gelijk opgepakt en in strafkampen opgesloten. In strafkampen zitten ze maanden of zelfs jaren vast, tijdens hun opsluitingen worden de Uyghuren aan ernstige fysieke en psychische martelingen blootgesteld.

Uit de documenten van ooggetuigenverklaringen en ex- gedetineerden blijkt dat er sprake is van een georganiseerde campagne van de Chinese overheid om de Uyghuren te onderdrukken en te discrimineren. De Uyghuren in strafkampen worden aan ernstige fysieke en psychische mishandelingen blootgesteld, ze krijgen soms geen eten, ze worden regelmatig geslagen met ijzeren stokken en aan hun handen opgehangen waardoor ze aan de gevolgen van de letselschades invalide raken of overlijden.

Uyghurse vrouwen worden massaal gedwongen om zich te steriliseren

Als er in een gezin buiten de norm kinderen geboren worden, is dat een reden om opgesloten te worden in een kamp, of families moeten hoge boetes betalen. De politie en de functionarissen van de geboorteafdeling komen onverwachts binnenvallen op zoek naar verstopte kinderen en zwangere vrouwen. De zwangere vrouwen worden naar het kantoor van de geboorteafdeling gebracht voor gedwongen abortus en sterilisatie. Hiermee wil de Chinese overheid de Uyghurse bevolkingsgroep in de regio beperken en verminderen. Uyghurse vrouwen mogen niet meer dan twee kinderen krijgen en de overheid dreigt met straf en opsluiting in strafkampen als ze een volgende zwangerschap niet afbreken.

Ook komt naar voren dat vrouwen die minder dan de toegestane twee kinderen hebben onvrijwillig een sterilisatieoperatie ondergaan of bij hen een spiraaltje wordt geplaatst.

Uit de data blijkt dat de populatie van Uyghuren in de bezette regio Xinjiang de afgelopen jaren dramatisch is gedaald. In de twee grootste Uyghurse plaatsen Hoten en Kashgar is de bevolkingsgroei tussen 2015 en 2018 met 84 procent afgenomen.

Uyghurse meisjes worden gedwongen om met de Chinese mannen te gaan trouwen

China dwingt de jonge Uyghurse vrouwen om met de Chinese mannen te gaan trouwen. Naast al die onmenselijke wandaden om de Uyghuren te onderdrukken zijn de Chinese autoriteiten ook bezig met het gedwongen uithuwelijken van de Uyghurse meisjes met de Chinese mannen om de Uyghurse natie te verstoren en op ten duur te laten uitsterven.

Het is niet denkbaar dat een overheid haar burgers onderdruk mag zetten en zelfs intimideren met de gevangenisstraf als er geen gehoor wordt gegeven. De Chinese overheid is al jaren bezig met het organiseren en faciliteren van dwanghuwelijken tegen de Uyghuren terwijl dat tegen de internationale verdrag is. Er zijn gevallen bekend dat er meerdere Uyghurse vrouwen zelfmoord hebben gepleegd vanwege de schande die hen werd aangedaan.

Bevolkingsbeleid in Oost-Turkistan ( Xinjiang China)

Om de Uyghurse regio volledig in China te assimileren worden er miljoenen Chinezen in dit regio gevestigd. Miljoenen Chinezen worden elk jaar in Oost-Turkistan gesetteld om de bevolkingsdemografie van de Uyghuren te verstoren.

De Chinese kolonisten in de Uyghurse regio Oost- Turkistan (Xinjiang China) krijgen van Peking een forse subsidie, baan bij de overheid, forse landbouw en een gratis woning toegewezen; dit i.v.m. koste wat koste zijn positie in de regio te versterken om de olie rijke regio bezet te kunnen houden.